Sarah's hästhälsa - hästmassage och sadelinpassning
Priser och betalning


Massage, stresspunktsbehandlning och stretching: 500kr/häst.

Utrustningskontroll: 300kr

Sadelutprovning: 700kr

Kombinerad massage och kontroll: 650kr 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint